Nawet najlepszy pomysł bez wdrożenia pozostanie tylko pomysłem.

Nawet najlepszy pomysł w trakcie wdrożenia może stać się porażką.

Pozycja

W zależności od potrzeb i sytuacji w projekcie działam jako samodzielny kierownik projektu, członek zespołu projektowego lub zewnętrzny konsultant.

Obszary działania

Projekty nowe i w trakcie realizacji

Budowanie zespołów

Określanie zapotrzebowania na zasoby.

Określenie pożądanych kompetencji członków zespołu.

Prowadzenie lub udział w rekrutacji.

Wdrożenie członków zespołu do pracy w projekcie.

Zarządzanie harmonogramami

Tworzenie planów realizacji projektu (czas i zasoby).

Utrzymanie harmonogramów w trakcie projektu.

Bieżące dostosowywanie planów do zmiennych okoliczności.

Zarządzanie komunikacją

Tworzenie strategii komunikacji.

Komunikacja wewnętrzna w zespole projektowym.

Komunikacja pisemna i bezpośrednia z partnerami i klientami projektu.

Zarządzanie ryzykiem

Lokalizacja ryzyk projektowych.

Tworzenie planu zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie kryzysowe.

Projekty zagrożone

Opracowanie planu naprawczego.

Komunikacja pisemna i bezpośrednia z partnerami i klientami projektu.

Nadzór nad realizacją planu.

Przekazanie projektu do dalszej realizacji

Doświadczenie zdobywałem pracując na rzecz

Skontaktuj się

Porozmawiajmy o wyzwaniu, które Cię czeka.
Być może wspólnie znajdziemy dobre rozwiązanie.