W skrócie:

 • samodzielny analityk i konsultant, specjalizujący się w analizie oraz usprawnianiu działania organizacji i realizacji projektów.

Wykształcenie:

 • absolwent specjalności Teoria Konstrukcji na Wydziale Inżynierii Lądowej PW (1993),
 • absolwent studiów MBA w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Warszawie (2001),
 • absolwent Szkoły Coachów w Akademii TROP (2009).

Doświadczenie zawodowe:

 • 30 lat pracy zawodowej, w tym 15 lat prowadzenia własnej działalności,
 • szerokie spektrum form organizacyjnych zatrudniających / klientów - stowarzyszenie, spółki z o.o., działalność gospodarcza osoby fizycznej, spółki akcyjne, administracja państwowa (Sejm RP, Ministerstwo Budownictwa, NIK) i samorządowa (Urzędy Miasta, Urzędy Gminy),
 • szeroki wachlarz form kultury organizacyjnej - od firmy rodzinnej po korporację,
 • wielkość firm - od 3 do 20.000+ osób,
 • pełen przegląd stanowisk i relacji zawodowych – stanowiska biurowe i pomocnicze, specjalistyczne [informatyk, analityk marketingowy, analityk biznesowy, pracownik supportu technicznego służb handlowych, prowadzący prezentacje i szkolenia], menedżerskie [menedżer produktu, szef komórki analitycznej, dyrektor handlowy, szef dystrybucji, prezes zarządu, właściciel], konsultant, doradca, podwykonawca.

Wybrane projekty:

 • reorganizacja 2 firm handlowych – modernizacja struktury, zmiany personalne, dostosowanie oferty produktowej do potrzeb rynku (materiały budowlane),
 • budowa ogólnopolskiej sieci partnerskiej – sieć punktów rejestracji i sprzedaż podpisu elektronicznego,
 • stworzenie i prowadzenie internetowej platformy edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,
 • zarządzanie ogólnopolską siecią sprzedaży przemysłowych urządzeń energetyki cieplnej,
 • kreowanie i zarządzanie produktami high-tech – m.in. system aukcji elektronicznych dla rynku budowlanego, system utrzymywania długoterminowej ważności podpisu elektronicznego, mobilny podpis elektroniczny,
 • koordynacja prac nad ofertami na duże systemy informatyczne – m.in. infrastruktura klucza publicznego dla 5.000.000 użytkowników (wartość projektu 25.000.000+),
 • zarządzanie wymaganiami biznesowymi systemu informatycznego w wiodącej na rynku firmie telekomunikacyjnej (wartość projektu 20.000.000+),
 • 700+ godzin przeprowadzonych szkoleń, prezentacji i coachingu,
 • kilkadziesiąt projektów doradczych (m.in. branża wynajmu nieruchomości komercyjnych, przemysł farmaceutyczny, agencje interaktywne).

Mocne strony:

 • umiejętność analizy funkcjonowania organizacji,
  • identyfikacja oraz modelowania procesów,
  • identyfikacja i łagodzenia wpływu „wąskich gardeł”,
 • umiejętność identyfikacji wewnętrznych konfliktów interesów w organizacji oraz projektowania sposobów ich niwelowania,
 • sprawna komunikacja z różnymi obszarami biznesowymi organizacji oraz tworzenie warunków do efektywnej komunikacji między obszarami,
 • umiejętność formułowania wniosków i zaleceń.