W czym i jak pomagam

Pomagam odzyskać czas poświęcany na nieproduktywne, lecz niezbędne czynności, działać taniej i bardziej efektywnie

  • pomagam skrócić czas poświęcany na prowadzenie biznesu dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych
  • pomagam obniżyć koszty prowadzenia działalności poprzez wdrożenie optymalnych metod działania
  • pomagam działać sprawniej przy użyciu profesjonalnie dobranych metod i narzędzi
  • reprezentuję moich klientów w kontaktach z dostawcami oprogramowania

Typowy proces współpracy z klientem przebiega według schematu:

  • klient określa swoje potrzeby biznesowe (np. stworzenie nowej strony internetowej, wdrożenie oprogramowania, obniżenie liczby reklamacji, uwolnienie czasu poświęcanego na czynności pomocnicze)
  • zapoznaję się z firmą klienta, sposobem pracy, typowymi zadaniami i procesami, stosowanymi narzędziami i procedurami
  • tworzę koncepcję wstępną zmian obejmującą zastosowanie narzędzi informatycznych oraz / lub organizacyjnych
  • wspólnie z klientem ostatecznie dostosowujemy koncepcję do potrzeb klienta
  • na podstawie koncepcji dobieram rozwiązania techniczne i narzędzia organizacyjne, których zastosowanie jest niezbędne do spełnienia potrzeb biznesowych (najczęściej dostarczam kilka wariantów, do ostatecznej decyzji klienta)
  • wspieram klienta w procesie zakupu i wdrożenia wybranych narzędzi (reprezentuję klienta wobec dostawców, lub pracuję jako konsultant)

500 178 531

PN-PT 10:00-20:00

Pomagam klientom wejść na
wyższy poziom prowadzenia
biznesu, działać sprawniej,
szybciej i taniej, odzyskać czas
poświęcany na czynności, które
można zautomatyzować, wykonać
przy pomocy odpowiednich
narzędzi, lub z których realizacji
można zrezygnować bez szkód dla
prowadzonego biznesu