Dlaczego ze mną?

Mam szerokie i różnorodne doświadczenie zawodowe pozwalające mi na swobodne poruszanie się w środowiskach biznesowych:

 • 20 lat stażu,
 • różne formy organizacyjne - Sejm RP, ministerstwo, stowarzyszenie, spółki z o.o., działalność gospodarcza osoby fizycznej, spółki akcyjne
 • różne formy kultury organizacyjnej - od firmy rodzinnej po korporację
 • różna wielkość firm - od 3 osób do 20.000
 • różne stanowiska – biurowe, specjalistyczne, menedżerskie

Mam na koncie istotne osiągnięcia zawodowe:

 • reorganizacja 2 firm handlowych – modernizacja struktury, zmiany personalne, dostosowanie oferty produktowej do potrzeb rynku (materiały budowlane)
 • budowa od zera ogólnopolskiej sieci partnerskiej – sieć punktów rejestracji i sprzedaż podpisu elektronicznego
 • zarządzanie ogólnopolską siecią sprzedaży przemysłowych urządzeń energetyki cieplnej
 • kreowanie i zarządzanie produktami high-tech – m.in. system aukcji elektronicznych dla rynku budowlanego, system utrzymywania długoterminowej ważności e-podpisu
 • koordynacja prac nad ofertami na duże systemy informatyczne – m.in. infrastruktura klucza publicznego dla 5.000.000 użytkowników (wartość projektu w PLN 25.000.000+)
 • reorganizacja działu analiz marketingowych w polskiej firmie informatycznej
 • zarządzanie wymaganiami biznesowymi dla jednego z większych systemów informatycznych w dużej polskiej korporacji (wartość projektu w PLN 20.000.000+)
 • niemal 600 godzin przeprowadzonych szkoleń, prezentacji i coachingu
 • kilkaset godzin przepracowanych dla klientów w ramach projektów doradczych

Mam rozległe i multidyscyplinarne wykształcenie:

 • absolwent elitarnej specjalności Teoria Konstrukcji na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (1993)
 • absolwent studiów MBA w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Warszawie (2001)
 • absolwent Szkoły Coachów w Akademii TROP (2009)

500 178 531

PN-PT 10:00-20:00

Pomagam klientom wejść na
wyższy poziom prowadzenia
biznesu, działać sprawniej,
szybciej i taniej, odzyskać czas
poświęcany na czynności, które
można zautomatyzować, wykonać
przy pomocy odpowiednich
narzędzi, lub z których realizacji
można zrezygnować bez szkód dla
prowadzonego biznesu